bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

UNIEWAŻNIENIE - Informacja dot. sprawy: SOW.DR.250.3.2.2022

26.08.2022
Dotyczy: procedury wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi związanej z „Przeprowadzeniem cyklu sesji superwizji na terenie Dolnego Śląska, dla prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

W związku z wszczętą w dniu 12.08.2022 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm .) procedurą zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy usługi superwizji na terenie Dolnego Śląska, Zamawiający informuje, iż do upływu wyznaczonego terminu do składania ofert nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym niniejsze postępowanie podlega unieważnieniu.

Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu

Informacja dotycząca naboru kandydatów

01.04.2022

Informacja dotycząca naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze samodzielne stanowisko - główny księgowy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Wałbrzychu.

Informujemy, że z powodu braku ofert na w/w stanowisko pracy, nabór został nierozstrzygnięty.

Honorata Kur
Dyrektor
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu

Do pobrania: treść pisma DOCXOpublikował: Honorata Kur
Publikacja dnia: 09.02.2018
Podpisał: Honorata Kur
Dokument z dnia: 09.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 409