16 dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet

16 dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet to międzynarodowa kampania jednocząca osoby i organizacje, dla których ważne jest całkowite wyeliminowanie zjawiska przemocy ze względu na płeć. Kampania zawsze zaczyna się 25 listopada, który jest Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet i trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Kampania odbywa się od roku 1999. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu na co dzień poświęca swoje działania przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec kobiet, jednak w tym wyjątkowym czasie postanowiliśmy zrobić coś więcej. 8 grudnia, w sobotę, między godziną 15 a 18 będzie nas można spotkać w Galerii Victorii. Wraz z Działem Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będziemy zapraszać Państwa do rozmowy o przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet oraz zachęcać do zapoznania się z ofertą pomocową w mieście.

Będziemy na Państwa czekać!!!!