Aktualności


Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego

INFORMACJA

Nr sprawy: SOW.DR.250.3.2.2022 Dotyczy: procedury wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi związanej z „Przeprowadzeniem cyklu sesji superwizji na terenie Dolnego Śląska, dla prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie”…

Warsztaty oddechowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zapraszają do uczestnictwa w warsztatach oddechowe, które obejmują wprowadzenie w stan relaksacji oraz medytację przy kojącej muzyce. Uczą, jak radzić…

„Bezpieczny Parasol”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniach zaplanowanych w Programie Osłonowym „ Bezpieczny Parasol”. Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne i odbywają się w…

PROGRAM OSŁONOWY „BEZPIECZNY PARASOL” – edycja 2022

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia, w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku. Projekt „Bezpieczny Parasol” będzie odnosił się do…