Realizacja oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia od czerwca 2019 będzie realizował oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc. Działania te kierujemy do mieszkańców Wałbrzycha.

Prowadzone są one w celu:

  1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

  2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

  3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

  4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

  5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

  6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

  7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kierowane są w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Zajęcia będą odbywać się poza siedzibą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w:

Centrum Wsparcia Socjalnego, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Wałbrzych, ul. Pocztowa 22

Udział w zajęciach odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach zachęcamy do kontaktu z Panią Alicją Błaszko pod nr telefonu 74 840 82 96.