Realizacja oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia od maja 2020 realizuje oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc- spotkania indywidualne.

Prowadzone są one w celu:

  1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

  2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

  3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

  4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

  5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

  6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

  7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kierowane są w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Zajęcia będą odbywać się poza siedzibą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w:

Centrum Integracji Rodziny ul. Grota Roweckiego 3

Spotkania odbywać się będą od 28.05.2020r, w każdy czwartek od godziny 16.00 po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu z realizatorami programu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z Panią Alicją Błaszko pod nr telefonu 74 840 82 96.