Spotkania „Pod Parasolem”

Przedstawiciele kluczowych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie naszego miasta, wzięli udział na przełomie sierpnia i września w spotkaniach „Pod Parasolem”, w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”, organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Celem akcji było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy, szczególnie wobec osób starszych. Pracownicy naszego ośrodka razem z Policjantami, Strażnikami Miejskimi, pracownikami Działu Profilaktyki spotykali się z mieszkańcami naszego miasta w czterech dzielnicach: Na Piaskowej Górze, Białym Kamieniu, Podgórzu oraz Śródmieściu. Zachęcaliśmy do reagowania na przemoc: gdy jest się jej świadkiem, a także do szukania pomocy dla siebie, gdy przemoc dotyczy nas samych. Każdy mógł zasięgnąć informacji, gdzie może uzyskać pomoc, poradzić się, otrzymać wsparcie.

Nie spodziewaliśmy się, że akcja spotka się z tak dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony osób starszych. Tym bardziej cieszymy się, że nasze WSPÓLNE zaangażowanie na rzecz przeciwdziałania przemocy przynosi efekty!!!