Zgłoszenia mogą być osobiste, przez instytucje, policję, rodzinę lub inne osoby