Cele realizowane
przez specjalistów SOW


Pracownik socjalny:

 • rozpoznawanie zasobów rodziny oraz możliwości znalezienia w niej wsparcia i pomocy, udzielanie poradnictwa socjalnego,
 • udzielanie poradnictwa rodzinnego,
 • prowadzenie konsultacji wychowawczych,
 • współpraca z instytucjami pomocy społecznej i innymi,
 • obsługa administracyjna Ośrodka;

Pedagog:

 • diagnozowanie pedagogiczne dzieci i młodzieży,
 • ocena sytuacji szkolnej dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie pedagogizacji rodzica.
 • udzielanie konsultacji wychowawczych,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego;Psycholog:

 • diagnozowanie psychologiczne dorosłych i dzieci – ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego;

Terapeuta:

 • prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie zarówno dorosłych, jak i dzieci,
 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy
 • w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
 • prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

Prawnik:

 • prowadzenie poradnictwa prawnego