Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu jest jednym z 35 na terenie Polski, a drugim na terenie Dolnego Śląska.

Ośrodek jest stacjonarną placówką pomocową świadczącą: 1) specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewnienie schronienia dla 30 osób w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na okres do trzech miesięcy. Pomoc udzielana jest dla mieszkańców województwa dolnośląskiego.

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO HOSTELU OŚRODKA

Przyjęcie do hostelu NIE WYMAGA skierowania i decyzji administracyjnej.

Odbywa się ono poprzez :

  • zgłoszenie osobiste
  • zgłoszenie instytucji
  • zgłoszenie policji
  • zgłoszenie rodziny
  • zgłoszenie innych osób