Kontakt


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOW w Wałbrzychu, w celu udzielenia odpowiedzi. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.


    Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
    ul. Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych,
    tel /fax 74 840 82 96, e-mail: sow@sow.walbrzych.pl