Udzielamy pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości nieodpłatnego przekazania lub darowizny składników majątku ruchomego

INFORMACJA

Nr sprawy: SOW.DR.250.3.2.2022 Dotyczy: procedury wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi związanej z „Przeprowadzeniem cyklu sesji superwizji na terenie Dolnego Śląska, dla prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie”…

BIP

Zobacz więcej...