Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie


W ramach funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia realizowane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc.

Prowadzone są one w celu:

  1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kierowane są w szczególności do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.