INFORMACJA

Nr sprawy: SOW.DR.250.3.2.2022 Dotyczy: procedury wyłonienia wykonawcy na świadczenie usługi związanej z „Przeprowadzeniem cyklu sesji superwizji na terenie Dolnego Śląska, dla prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W związku z wszczętą w dniu 12.08.2022 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo…

Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie cyklu sesji superwizji na terenie Dolnego Śląska, dla prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Przejdź do zapytania w BIP klikając tutaj lub pobierz: treść zapytania ofertowego DOCX 

Warsztaty oddechowe

Warsztaty oddechowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zapraszają do uczestnictwa w warsztatach oddechowe, które obejmują wprowadzenie w stan relaksacji oraz medytację przy kojącej muzyce. Uczą, jak radzić sobie ze stresem, frustracją i trudnymi emocjami. Zapewniamy karimaty ale można przyjść ze swoim kocem lub poduszką. Warsztaty obejmują jedno spotkanie, są bezpłatne i dla każdej…

„Bezpieczny Parasol”

„Bezpieczny Parasol”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia zapraszają do uczestnictwa w wydarzeniach zaplanowanych w Programie Osłonowym „ Bezpieczny Parasol”. Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne i odbywają się w przestrzeni miejskiej. Informacja o miejscu i temacie wykładu plenerowego będzie ukazywać się na stronie fb Centrum Aktywności Lokalnej na kilka dni przed wydarzeniem. Na wszystkich uczestników…

PROGRAM OSŁONOWY „BEZPIECZNY PARASOL” – edycja 2022

PROGRAM OSŁONOWY „BEZPIECZNY PARASOL” – edycja 2022

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w partnerstwie ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia, w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku. Projekt „Bezpieczny Parasol” będzie odnosił się do Priorytetu I „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie”. Celem programu jest zwiększenie świadomości mieszkańców Wałbrzycha na…